เครน

มินิเครนขาแมงมุม

มินิเครนขาแมงมุม
UR-W295CMRS Mini-Crawler Crane 2.9t Gasoline UNIC
UR-W295C1A Mini-Crawler Crane 2.9t Diesel UNIC
UR-W547C2AMRS Mini-Crawler Crane 4t UNIC

กลับไปด้านบน

Hoist

Gantry Crane

Gantry Crane
PMC1000BN Gantry Crane 1t Super Tool
PMC2900NT Gantry Crane 2.9t Super Tool

Lever Block

Lever Block
LB008 Lever Block 0.8t KITO
LB016 Lever Block 1.6t KITO
LB032 Lever Block 3.2t KITO
LB063 Lever Block 6.3t KITO
Baby Hoist
CWS-160 Baby Hoist 160 Come up
CWS-230 Baby Hoist 230 Come up
CWS-300 Baby Hoist 300 Come up

Electric Chain Hoist

Electric Chain Hoist
ER2-010S Electric Chain Block 1t/12m KITO
ER2A-83SY 3640 Electric Chain Block 1t/12m KITO
ER2-020S Electric Chain Block 2t/12m KITO
ER2A-85Sx5581 Electric Chain Block 2t/12m KITO
ER2-020IS Electric Chain Block 2t/12m Dual speed KITO
ER2-020S Electric Chain Block 2t/16m KITO
ER2A-020A Electric Chain Block 2t/16m KITO

Chain Hoist

Chain Hoist
M3-619 Manual Chain Hoist 1t/3m KITO
CB010 Manual Chain Hoist 1t/3m KITO
M3-949 Manual Chain Hoist 1t/8m KITO
CB010 Manual Chain Hoist 1t/8m KITO
M3-635 Manual Chain Hoist 2t/3m KITO
CB020 Manual Chain Hoist 2t/3m KITO
CB020 Manual Chain Hoist 2t/8m KITO
CB030 Manual Chain Hoist 3t/5m KITO
M3B-606 Manual Chain Hoist 5t/9.5m KITO
M3B-631 Manual Chain Hoist 5t/9.5m KITO
M3B-102 Manual Chain Hoist 5t/9.5m KITO
M3B-132 Manual Chain Hoist 5t/9.5m KITO
CB050 Manual Chain Hoist 5t/9.5m KITO

Tir Haul

Tir Haul
TU-16 Tir Haul 1.6t Tir Corporation
T-35 Tir Haul 3t Tir Corporation

กลับไปด้านบน

Roller

Roller

Roller
UW-2E Roller 2t Eagle
W-2UA Roller 2t Tir Corporation
MUW-2S Roller 2t MASADA
UW-3E Roller 3t Eagle
W-3UA Roller 3t Tir Corporation
MUW-3S Roller 3t MASADA
UW-5E Rolle r5t Eagle
MUW-5S Rolle r5t MASADA
UWD-5E Roller 5t Drive Type Eagle
MSW-10S Roller 10t MASADA
WS-10U Roller 10t Low Floor Type Tir Corporation

กลับไปด้านบน

Jack

Toe-Lift Jack

Toe-Lift Jack
MG-50 Toe-Lift Jack 2t/5t Eagle
MHC-2T Toe-Lift Jack 2t/5t MASADA
G-60 Toe-Lift Jack 3t/6t w/Safety Valve Eagle
MHC-5RS-2 Toe-Lift Jack 5t/10t MASADA
MHC-5RS Toe-Lift Jack 5t/10t MASADA
MHC-5T Toe-Lift Jack 5t/10t MASADA
MHC-10RS Toe-Lift Jack 10t/20t MASADA
MHC-10T Toe-Lift Jack 10t/20t MASADA
M-300 Toe-Lift Jack 15t/30t MASADA
MHC-15T Toe-Lift Jack 15t/30t MASADA

Hydraulic Jack

Hydraulic Jack
MH-10 Hydraulic Jack 10t MASADA

Journal Jack

Journal Jack
JJ-2513 Journal Jack 25t Osaka Jack
Power Wedge
KP-15 Power Wedge 15t Eagle
KP-35 Power Wedge 30t Eagle

กลับไปด้านบน

แอร์เคลื่อนที่เฉพาะจุด For Sale
Rent Japan