เครื่องปรับอากาศ

แอร์เคลื่อนที่เฉพาะจุด

แอร์เคลื่อนที่เฉพาะจุด
SS-22DC-8A แอร์เคลื่อนที่เฉพาะจุด แบบซิงเกิล เฟส 200โวลท์ (สองท่อลมเย็นปรับส่ายได้) Suiden
SS-40DC-8A แอร์เคลื่อนที่เฉพาะจุด แบบซิงเกิล เฟส 200โวลท์ (สองท่อลมเย็นปรับส่ายได้) Suiden
SS-56EC-8A แอร์เคลื่อนที่เฉพาะจุด แบบซิงเกิล เฟส 200โวลท์ (สามท่อลมเย็น) Suiden

แอร์เคลื่อนที่เฉพาะจุดขนาดใหญ่

แอร์เคลื่อนที่เฉพาะจุดขนาดใหญ่
50H-K Spot Cooler 5HP All-Weather Denso
CD20 แอร์เคลื่อนที่เฉพาะจุดขนาดใหญ่ 20 แรงม้า EBARA

กลับไปด้านบน

ประเภทสินค้า & พัดลมไฟฟ้า

พัดลมระบายอากาศ

พัดลมระบายอากาศ
WM-TD พัดลมระบายอากาศ แบบซิงเกิล เฟส 220 โวลท์ Onishi
F601 พัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่ 380โวลท์ Onishi
SW-150B พัดลมระบายอากาศขนาดใหญ่ 380โวลท์ Onishi
พัดลม
C&C2 พัดลมไฟฟ้า Pioneer
T-1 พัดลมไฟฟ้า Tosaki
F1A พัดลมไฟฟ้า Vents

กลับไปด้านบน

แอร์เคลื่อนที่เฉพาะจุด For Sale
Rent Japan