รถขุด

รถขุดขนาดเล็ก

รถขุดขนาดเล็ก
KX91-3S2 Backhoe 3t Kubota

รถขุด

รถขุด
SK75-8 Backhoe 7.5t Kobelco
SK140-8 Backhoe 14t Kobelco
SK200-8XM Backhoe 20t Kobelco
แอร์เคลื่อนที่เฉพาะจุด For Sale
Rent Japan