ข้อตกลงและเงื่อนไข

เรา, บริษัท เร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (RTC) จะมุ่งที่ความพึงพอใจของลูกค้าด้วยความรวดเร็วปลอดภัยและมีบริการเสริม

 1. โดยปกติ อัตราค่าเช่าของ RTC และราคาจะไม่รวมถึงรายการต่อไปนี้
  • - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
  • - เชื้อเพลิง
  • - ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
  • - ค่าประกันภัย
  • - ค่าพนักงานควบคุมรถ
 2. ชั่วโมงการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน : 8 ชั่วโมง / วัน, 240 ชั่วโมง / เดือน
  ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะถูกเรียกเก็บเงินในกรณีที่ชั่วโมงการทำงานเกินชั่วโมงมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 3. เงื่อนไขการชำระเงินจะทำการเจรจาพูดคุยกันก่อนที่จะเริ่มให้เช่า
 4. RTC จะสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอัตราและราคาของสินค้าให้เช่าและ / หรือการแทนสำหรับรายละเอียด
แอร์เคลื่อนที่เฉพาะจุด For Sale
Rent Japan