เรื่อง แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของบริษัทฯ
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณและซัพพลายเออร์ ฝ่ายจัดซื้อ/ฝ่ายบัญชี/ผู้เกี่ยวข้อง

บริษัท เร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและมอบความไว้วางใจแก่บริษัทฯของเราเสมอมา
บริษัทฯขอเรียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เพื่อพัฒนาความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและการบริการที่ดียิ่งขึ้น
โดยมีผลตั้งแต่ วันจันทร์ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

Head Office

ที่ตั้งสำนักงานใหม่ได้ถูกระบุเอาไว้ด้านล่าง ดังนี้

บริษัท เร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด / สำนักงานใหญ่
888 หมู่ 9 ชั้น 3 ซอยรุ่งเจริญ ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 02-130-0994 (อัตโนมัติ)
โทรสาร: 02-130-0995

กลับไปด้านบน

Rent Japan