เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

เนื่องจากบริษัท เร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด มีนโยบายเพิ่มความหลากหลายในการให้บริการเช่าเครื่องจักรประเภทต่างๆ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น ในการนี้ทางบริษัทฯ จึงได้มีการย้ายสาขาชลบุรีเดิมไปยังที่ทำการแห่งใหม่ที่ ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี ซึ่งสาขาใหม่นี้จะมีพื้นที่กว้างขวางกว่า และสามารถรองรับการให้บริการเช่าเครื่องจักรหนัก อาทิ รถแบ็คโฮ, รถบดถนน, รถบรรทุกติดกระเช้า และ เครื่องจักรสำหรับงานถนน งานก่อสร้างสาธารณะ และงานก่อสร้างต่างๆ ของท้องถิ่น เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมการบริการซ่อมเครื่องจักรของ บริษัท เร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นี้เป็นต้นไป
บริษัท เร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจในการใช้บริการในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
อะคิโอะ นุมะตะ ประธานบริษัท

สาขาชลบุรี

สาขาชลบุรี
เลขที่ 233 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 033-048-248
โทรสาร. 033-048-247

ศูนย์ให้เช่าเครื่องจักรงานก่อสร้างแบบครบวงจร

มาตราฐานญี่ปุ่น แต่ราคาคนไทย

กลับไปด้านบน

แอร์เคลื่อนที่เฉพาะจุด For Sale
Rent Japan