เนื่องจากบริษัท เร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด มีนโยบายเพิ่มความหลากหลายในการให้บริการเช่าเครื่องจักรประเภทต่างๆ บริษัทฯจึงมีมติให้ย้ายสถานที่ทำการของสาขาฉะเชิงเทราไปยังที่แห่งใหม่ ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางยิ่งขึ้น และจะมีการเปลี่ยนชื่อสถานที่ทำการใหม่จาก “สาขาฉะเชิงเทรา” เป็น “สาขากิ่งแก้ว” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ท่านสามารถดูที่อยู่ใหม่ของกิ่งแก้วได้ด้านล่าง
บริษัท เร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจในการใช้บริการในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

สาขากิ่งแก้ว

ที่ตั้งสำนักงานใหม่ได้ถูกระบุเอาไว้ด้านล่าง ดังนี้

บริษัท เร้นท์ (ประเทศไทย) สาขากิ่งแก้ว
42/9 ถนนกิ่งแก้ว หมู่ที่ 3 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 02-136-7104
โทรสาร: 02-136-7105

กลับไปด้านบน

Rent Japan