เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
ขอขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างดีแก่เรามาโดยตลอด
บริษัท เร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด จะย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่ไปยังที่แห่งใหม่ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
เพื่อให้การติดต่อประสานงาน และการดำเนินการในด้านต่างๆ มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นต่อเนื่องจากการเปิดสาขาแห่งใหม่ที่รังสิต และย้ายที่ทำการสาขาชลบุรี
โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
เราพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการอันเป็นที่น่าพึงพอใจสูงสุด
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจในการใช้บริการในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายอากิระ โอกาดะ ประธานบริษัท

สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 9/222-224, UM Tower, ถนนรามคำแหง, แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง, กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-0177200
โทรสาร. 02-0177201

สาขาชลบุรี

สาขาชลบุรี
เลขที่ 233 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 033-048-248
โทรสาร. 033-048-247

ศูนย์ให้เช่าเครื่องจักรงานก่อสร้างแบบครบวงจร

มาตราฐานญี่ปุ่น แต่ราคาคนไทย

กลับไปด้านบน

แอร์เคลื่อนที่เฉพาะจุด For Sale
Rent Japan