มินิเครนขาแมงมุม

มินิเครนขาแมงมุม

Radio remote control
Radio remote control

Head Light
Head Light (4t)

รายละเอียดทางเทคนิค

รห้ส 781457 781459 781462
ประเภทสินค้า Mini Crawler Crane
2.9t Gasoline
Mini Crawler Crane
2.9t Diesel
Mini Crawler Crane 4t
ผู้ผลิต UNIC
รุ่น UR-W295CMRS UR-W295C1A UR-W547C2AMRS
Type Electric Motor &
Gasoline Engne
Electric Motor & Diesel Engne
Maximum Lifting Load x Working Radius 2,930 kg x 1.4 m 4,050 kg x 2.5 m
Maximum Working Radius (m) 0.45 ~ 8.41 0.80 ~ 17.83
Hook Height Above Ground Level (m) Max. 8.8 Max. 18.2
Hook Height Below Ground Level (m) Max. 11.7 Max. 11.5 Max. 22.9
Boom Length (m) Min. 2.53 ~ Max. 8.65 Min. 2.7 ~ Max. 8.65 Min. 3.99 ~ Max. 18.02
Boom
Extending Speed
Engine 6.12m / 20.0 sec. 5.95m / 21.0 sec. 14.03m / 35 sec.
Electric Motor
(50Hz)
6.12m / 34.0 sec. 5.95m / 33.0 sec. 14.03m / 61 sec.
Boom Sections 5 7
Boom Raising
(Angle/Speed)
Engine 0° ~ 78° / 11 sec. 0° ~ 78° / 12 sec. 0° ~ 80° / 18 sec.
Electric Motor
(50Hz)
0° ~ 78° / 18 sec. 0° ~ 80° / 30 sec.
Hook Speed
(4 Part Line)
Engine 10m /min at 4th Layer 14m / min at 5th Layer
Electric Motor
(50Hz)
5.5m / min at 4th Layer 7.5m / min at 5th Layer
Swing Rotation 360° Continuous Rotation
(Right or Left) Non Stop
360° Continuous Rotation
on a ball bearing race
Swing Speed (rpm) 1.5 2.5
Outriggers Double Acting Hydraulic Cylinders
with Pilot Operated Check Valves
Double Acting Hydraulic Cylinder,
Direct Pushing type
Fuel Tank (L) 10 (Gasoline) 10 (Diesel) 40 (Diesel)
Dimentions
Transportation
(mm)
Width ① 600 1,380
Height ② 1,430 1,450 1,980
Length ③ 2,690 2,905 4,955
Dimentions
Outriggers Position
(mm)
Front 3,935 - 5,940
Back 3,910 - 5,720
Length 3,885 - 5,900
Gradeability 20° 23°
Weight (kg) 1,980 2,090 5,170

ขนาด

Mini Crawler Crane

Outrigger

UR-W295CMRS / UR-W295C1A
Mini Crawler Crane
UR-W547C2AMRS
Mini Crawler Crane

Working range

UR-W295CMRS / UR-W295C1A
Mini Crawler Crane
UR-W547C2AMRS
Mini Crawler Crane

Rated Loads

UR-W295CMRS

Boom Retracted ①+②
Working Radius (m) ~1.4 1.8 2 2.5 3 3.5 3.83
Outrigger Extended to Maximum (t) 2.93 2.28 2.08 1.68 1.33 1.03 0.93
Outrigger Extended not to Maximum (t) 2.03 1.48 1.13 0.68 0.52 0.38 0.28
Boom Retracted ①+②+③
Working Radius (m) ~2.9 3 3.5 4 4.5 5 5.37
Outrigger Extended to Maximum (t) 1.38 1.28 1.03 0.83 0.68 0.55 0.46
Outrigger Extended not to Maximum (t) 0.56 0.53 0.41 0.31 0.25 0.19 0.15
Boom Retracted ①+②+③+④
Working Radius (m) ~3.8 4 4.5 5 5.5 6 6.89
Outrigger Extended to Maximum (t) 0.88 0.78 0.63 0.53 0.45 0.39 0.3
Outrigger Extended not to Maximum (t) 0.37 0.33 0.28 0.22 0.17 0.13 0.09
Boom Retracted ①+②+③+④+⑤
Working Radius (m) ~4.1 4.5 5 5.5 6 7 8.41
Outrigger Extended to Maximum (t) 0.58 0.48 0.4 0.34 0.3 0.23 0.16
Outrigger Extended not to Maximum (t) 0.32 0.28 0.23 0.19 0.16 0.1 0.06

UR-W295C1A

Boom Retracted ①+②
Working Radius (m) ~1.4 1.8 2.5 3 3.5 3.83
Outrigger Extended to Maximum (t) 2.9 2.25 1.65 1.3 1.0 0.9
Outrigger Extended not to Maximum (t) 2.0 1.45 0.65 0.49 0.35 0.25
Boom Retracted ①+②+③
Working Radius (m) ~2.9 3 4 4.5 5 5.37
Outrigger Extended to Maximum (t) 1.35 1.25 0.8 0.65 0.52 0.43
Outrigger Extended not to Maximum (t) 0.53 0.5 0.28 0.22 0.16 0.12
Boom Retracted ①+②+③+④
Working Radius (m) ~3.8 4 5 5.5 6 6.89
Outrigger Extended to Maximum (t) 0.85 0.75 0.5 0.42 0.36 0.27
Outrigger Extended not to Maximum (t) 0.34 0.3 0.19 0.14 0.1 0.06
Boom Retracted ①+②+③+④+⑤
Working Radius (m) ~4.1 4.5 5.5 6 7 8.41
Outrigger Extended to Maximum (t) 0.55 0.45 0.31 0.27 0.2 0.13
Outrigger Extended not to Maximum (t) 0.29 0.25 0.16 0.13 0.07 0.03

UR-W547C2AMRS

Boom Retracted ①+②
Working Radius (m) ~3 4 5 5.5 6 7 7.51
Outrigger Extended to Maximum (t) 3.5 2.55 2 1.8 1.63 1.35 1.3
Outrigger Extended not to Maximum (t) 3.5 2.55 2.1 1.64 1.32 1.08 0.75
Boom Retracted ①+②+③
Working Radius (m) ~4 5 6 7 8 9 10.47
Outrigger Extended to Maximum (t) 2.55 2 1.65 1.35 1.1 0.85 0.52
Outrigger Extended not to Maximum (t) 2.55 1.65 1.15 0.84 0.62 0.46 0.3
Boom Retracted ①+②+③+④
Working Radius (m) ~4.5 6 7 9 10 12 13.38
Outrigger Extended to Maximum (t) 1.9 1.37 1.15 0.9 0.8 0.5 0.38
Outrigger Extended not to Maximum (t) 1.8 1.15 0.8 0.52 0.4 0.25 0.17
Boom Retracted ①+②+③+④+⑤
Working Radius (m) ~5.5 7 9 11 13 15 16.29
Outrigger Extended to Maximum (t) 0.95 0.73 0.57 0.46 0.35 0.23 0.17
Outrigger Extended not to Maximum (t) 0.95 0.7 0.42 0.34 0.23 0.14 0.1
Boom Retracted ①+②+③+④+⑤+⑥
Working Radius (m) ~7 9 11 13 15 17 17.83
Outrigger Extended to Maximum (t) 0.25 0.2 0.16 0.14 0.12 0.08 0.05
Outrigger Extended not to Maximum (t) 0.25 0.2 0.16 0.14 0.12 0.08 0.05

Option

รห้ส ประเภทสินค้า Applicable models
783210 Power Cord for Mini-Crawler Crane 2.9t 10m UR-W295CMRS / UR-W295C1A
783211 Power Cord for Mini Crawler Crane 4t 10m UR-W547C2AMRS

กลับไปด้านบน

แอร์เคลื่อนที่เฉพาะจุด For Sale
Rent Japan