ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเช่า

1) โดยปกติ อัตราค่าเช่าของ RTC และราคาจะไม่รวมถึงรายการต่อไปนี้
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
- เชื้อเพลิง
- ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
- ค่าประกันภัย
- ค่าพนักงานควบคุมรถ
2) ค่าเช่าคิดตามช่วงระยะเวลาในการครอบครองเครื่องจักรของผู้เช่า
3) การดูแลซ่อมบำรุงประจำวันเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้เช่า หากผู้ให้เช่าพบว่าเครื่องจักรเสียหาย ซึ่งเกิดจากความผิดของผู้เช่า ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าขนส่งด้วย
4) ผู้เช่าจะชำระค่าเช่าตามกำหนด ยกเว้นเหตุสุดวิสัยใดๆ ซึ่งบัญญัติไว้ตามกฎหมายเท่านั้น
5) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหรือประกอบเครื่องจักรที่ให้เช่า ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เช่า
6) ชั่วโมงการทำงานมาตรฐานของเครื่องจักรให้เช่าอยู่ที่ 8 ชม.ต่อวัน 240 ชม.ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะถูกเรียกเก็บเงินในกรณีที่ชั่วโมงการทำงานเกินชั่วโมงมาตรฐานการปฏิบัติงาน
7) กำหนดยืนราคา 2 สัปดาห์นับจากวันที่เสนอราคา
8) เมื่อมีการยืนยันในใบเสนอราคาเเล้ว ผู้เช่าตกลงและยอมรับกรณีที่ผู้ให้เช่าจัดหาพนักงานเพื่อควบคุมปฎิบัติงานทรัพย์สินของผู้เช่า ไม่ว่าจะเกิดเหตุผิดพลาดใดๆ ผู้ให้เช่าจะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆเป็นจำนวนเงินไม่เกินร้อยละสิบของค่าเช่าทั้งหมด ผู้เช่าย่อมสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ หากผู้เช่าสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดของผู้ให้เช่า
9) เงื่อนไขการชำระเงินจะทำการเจรจาพูดคุยกันก่อนที่จะเริ่มให้เช่า
10) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราและราคาของสินค้าให้เช่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กฎการทำงานของโอเปอเรเตอร์ (พนักงานควบคุมเครื่องจักร)

1) ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน,ชั่วโมงการทำงานถุกกำหนดให้อยู่ระหว่างเวลา 8.00-17.00 น.รวมช่วงเวลาพัก 1 ชม.แล้ว ,ซึ่งรวมทั้งสิ้น 8 ชม.ต่อวัน คิดเป็น 6 วันอย่างต่อเนื่องกันต่อสัปดาห์
2) พนักงานโอเปอเรเตอร์จะควบคุมเฉพาะเครื่องจักรของเร้นท์ฯ เพียงหนึ่งเครื่องต่อคนเท่านั้น
3) ความปลอดภัยย่อมมาก่อนเสมอ ดังนั้นโอเปอเรเตอร์อาจจะขอหยุดปฎิบัติงานด้วยเหตุผลใดๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัย เมื่อโอเปอเรเตอร์เห็นว่าการปฏิบัติงานต่อไปอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้
4) ผู้เช่าไม่สามารถเลือกโอเปอเรเตอร์เองได้ ผู้ให้เช่าสามารถเปลี่ยนโอเปอเรเตอร์ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม
5) ชั่วโมงทำงานในวันหยุดรวมถึงชั่วโมงทำงานล่วงเวลาสะสมต้องไม่เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อโอเปอเรเตอร์หนึ่งคน


当社は、より多くのお客様にレンタルをご活用いただき、お客様の業務に貢献することを目指しております。一方で、物品をお貸出しすることは金銭をお貸しすることと同様であり、当社とお客様の間に信用・信頼関係があってはじめて成り立つものです。そのため、以下のルールの遵守ならびにお手続きをお願いしております。どうかご了承ください。

手続きの際のお願い
新規登録について(初めてのお客様)
お貸出し先は原則として法人ご名義とさせていただきます。
ご登録にあたりまして下記の種類をご準備願います
     会社登録証
     V.A.T. 証明書
     経理担当者様のお名刺

お取引開始にあたり、当社にて信用調査を実施させていただきます。その結果、お客様のご要望に添えない場合がございます。予めご了承ください。

※日本からのお客様へ
㈱レント と RENT (THAILAND) CO.,LTD はグループ会社ではございますが基本的に別会社です
その為、㈱レントとの取引条件はこちらでは適応出来ません
タイに法人登録が無いお客様は例え㈱レントと掛取引をしていたとしてもこちらでは全て現金前金取引となります。
また請求はすべてバーツ建てとなり日本円でのお支払、㈱レントを通じたお支払も出来ませんのでご了承下さい。

ご発注の流れ
レンタル商品をご入用な場合は下記情報を弊社営業へお伝えください
お申し込みは最寄りの営業所、または営業スタッフへ直接お申込み願います

手順1 ご注文

最寄の営業所もしくは営業担当へ、ご希望の商品・期間・ご利用場所・ご希望の受け渡し方法等をお知らせください。商品がご不明な場合、ご用途・作業内容等をご教示ください。当社にて対応できる商品・サービスをご提案いたします。また、お問合せは問合せフォームからも承ります。

余裕をもった日程でお早めのご予約をお願いいたします

ご予約期限に関し、特に決まりはございません。ただし、在庫状況により商品がご用意できない、ご希望の納品手法に対応できない、または高額の運賃ご負担をお願いしなくてはならない等の状況が発生する可能性がございます。

当社のレンタル期間は、最小1日単位でのお貸出しとなります

お客様のご要望により、使用期間を設定いただけます。

手順2 商品受け渡し・お支払い

商品の受け渡しは原則として、貸し出し営業所へのご来店による受け渡しとなります。ご指定場所へのお届けをご希望される場合は、事前のご予約・運賃のご負担にて承ります。商品を受け取られましたら、現物に瑕疵がないことをご確認のうえ伝票へご署名をお願いいたします。お支払いは、掛け取引以外のお役様は店頭にて現金前払いまやは納入前にお振込みにて申し受けます。

手順3 商品ご利用

ご利用期間は原則として、商品が貸し出し営業所から搬出された日から貸し出し営業所へ返還された日までを計上させていただきます。レンタル期間を延長される場合は事前にご連絡ください。

使用中に機械が故障・破損した場合、または事故が起きた場合

人命や二次災害のおそれがある場合は、すみやかに必要措置を講じていただいたうえ、貸し出し営業所までご連絡をお願いいたします。商品の不具合の場合、整備スタッフが出来る限り対応をさせていただきます。

手順4 ご返却・ご精算

受け渡しと同様、原則として貸し出し営業所へのご来店によるご返却となります。当社配送員によるお引き取りをご希望の場合は、事前のご予約・運賃のご負担にて承ります。商品はお貸出し時と同じ状態(原状回復)でのご返却であることが前提となります。当社担当による点検完了までお待ちいただいたうえで、伝票へご署名をお願いいたします。
ご返却時点検の結果、商品の瑕疵や破損・付属品の紛失など、異常が認められた場合は追加のご請求をさせていただきますのでご了承ください。

料金体系について
料金は、大きく分けて以下の項目で構成されます。詳しくは貸し出し営業所もしくは営業担当へお問合せください。

レンタルにひもづく費用

レンタル料金

基本となる商品ご利用料金です。ご利用日数に応じて1日単位で加算されます。1ヵ月以上ご利用される場合は、よりお得な月極料金をご案内させていただきます。

補償料(Compensation Fee)

お客様に安心して商品をご利用いただくため、商品によっては万一の事故・破損・盗難に備えた保険を掛けさせていただいており、その費用として申し受けるものです。

その他費用

付属品・消耗品・燃料等 販売代金

商品によって、お客様にて使い切りの付属品・消耗品・燃料等を要するものがございます。販売として対応させていただきます。

納入運賃・引上運賃(Transportation Fee)

お客様のご依頼により当社が配送をおこなった場合の費用です。

修理費用(Repair Fee)・お客様負担金(Service Charge from Insurance)

お客様の責において返却時に異常が認められた場合、当社にて現状回復にかかる費用として、ご請求させていただきます。 また高額の修理もしくは全損や盗難の場合、「安心サポート制度」適応のため、修理や賠償費用の一部をお客様負担金としてご負担いただくことがございます。