ใหม่! บริการตรวจปจ.1 ให้กับอุปกรณ์รอกโซ่มือสาวและรอกโซ่ไฟฟ้าของลูกค้า

2021-12-07 09:56:15 | 3490 ดู

เคยมั้ย??!

เจ้าของงาน ผู้รับเหมาเรียกหาใบรับรองความปลอดภัย ปจ1. ให้กับอุปกรณ์รอกโซ่มือสาวและรอกโซ่ไฟฟ้าของท่าน บริษัทเร้นท์ ประเทศไทย จำกัด ได้จัดบริการตรวจสอบอุปกรณ์รอกโซ่ให้กับลูกค้าแบบครบวงจร โดยมีการตรวจสอบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและแม่นยำ นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น และมีการออกใบรับรองปจ.1ที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากลูกค้าท่านใดมีความสนใจ สามารถติดต่อ-สอบถามรายละเอียด เพื่อรับบริการได้ที่สาขาที่ใกล้เคียงท่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป* หมายเหตุ: มีอุปกรณ์รอกโซ่-ไฟฟ้าให้เช่า