พัดลมดูดอากาศ

แชร์รหัส / Code 782501 782502
เครื่องจักร / Commodity Ventilator   - S P 220V Ventilator 220V Explosion proof
ผู้ผลิต / Manufacturer Onishi Onishi
รุ่น / Model WM-TD BOUBAKU MAMA
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง / Diameter (φ) 300 300
พลังงานที่ใช้ / Power Source   (เฟส/โวลท์) Single-Phase 220V Single-Phase   220V
Output 550W 0.55kW
มอเตอร์ / Motor Axial Type.550V.   (2/3Hp)  
ความเร็วมอเตอร์ / Speed 3,000/3,600RPM   (50/60Hz) 3,000/3,600RPM (50/60Hz)
แรงดัน / Pressure 30mmAg 30mmaAg
อัตราการไหลของลม / Airflow (m3/min) 70 70
ขนาด (มม.) / Dimension (mm) L 300 300
H 385 480
น้ำหนัก (กก.) / Weight (kg) 18 20