รอกดึงสายไฟ

แชร์รหัส / CODE 784730
ชื่อเครื่องจักร / COMMODITY Cable Pulling Winch 9.8kN w/ Transformer
ผู้ผลิต / MANUFACTURER Ikura Seki
รุ่น / MODEL CW-1000C
แรงดึง / Pulling force (kN) 9.8
ความเร็วในการดึง /Pulling Speed (m/min) 50Hz 5.5 - 29.7
60Hz 6.5 - 36.6
ไฟที่ใช้ / Power Source  AC100V (50/60Hz)
Output 750W
ขนาด (มม.) / Dimension (mm)  W519 x L766 x H365