เครื่องตบดิน 90kg (Gasoline)

แชร์รหัส / Code 782520
ชื่อเครื่องจักร / Commodity Plate Compactor 90kg
ผู้ผลิต / Manufacturer Mikasa
รุ่น / Model MVC-90BG
ขนาด (มม.) / Dimensions (mm) A 1,160
B 625
C 720
ขนาดแผ่นกระแทก (มม.) /Plate Size (mm) D 560
E 500
ความถี่การสั่น / Vibrating Frequency  97Hz (5,800V.P.M)
แรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (สูงสุด) / Centrifugal Force (Max) 15.2kN (1,550kgf)
ความเร็วเคลื่อนที่สูงสุด/Max Travel Speed 25m/min
ความจุถังน้ำมัน / Fuel Tank Capacity (L) 3.1 (Gasoline)
น้ำหนัก(กก.) / Weight (kg) 81