เลื่อยจิ๊กซอร์ 450W

แชร์Code 782234
Commodity Jigsaw 450W
Manufacturer Makita
Model 4329
Length of Stroke (mm) 18
Blade Type B Type
Max. Cutting Capacities (mm) Wood 65
Mildsteel 6
Strokes per Minute (min¯¹) 500 - 3,100
Overall Length (mm) 223
Weight (kg) 1.9