เครื่องทำลมแห้ง 7.5 kw RTF

แชร์ใช้ควบคู่กับ Motor Compressor จะช่วยดูดความชื้นในมวลอากาศที่ออกมาจากเครื่องลม

CODE 782740
COMMODITY Air Dryer for 7.5 KW
MANUFACTURER Orion
MODEL CRX-20C ARX-20J
Air Processing Capacity (m3/min)  2.6 *2 2.3
Inlet Air Temperature  (°C)  10 ˜ 50 10 ˜ 50
Dew Point Temperature  (°C)  3 ˜ 10 3 ˜ 15
Ambient Temperature  (°C)  2 ˜ 40 2 ˜ 43
Operating Pressure (Mpa)  0.39 ˜ 0.98 0.2 ˜ 0.98
Maximum Operating Pressure (mm) Height 591 610
Depth 817 820
Width 255 240
Mass (kg) 40 35
Pipe Connections (B) R1 R1
Power Source (50Hz) (V) 1ph 220˜240V 1ph 220±10%
Power Consumption (50Hz) (kw) 0.40 0.36
Refrigerant R-22 R134a
* 2 CRX20C's Air Processing capacity is based on the conditions of Inlet 35°C , Ambient 32°C, PDP 10°C and Air pressure 0.69MPa