รถกระเช้าขากรรไกรหน้าแคบ 5.7ม. & 7.9 ม.

แชร์Code       รหัส 781742 781746
Commodity      ชื่อเครื่องจักร Scissor Lift 5.7 BN Scissor Lift 7.9 BN
Manufacturer     ผู้ผลิต Genie Genie
Model       รุ่น GS1930 GS2632
Working height maximum (m)    ระดับความสูงที่ทำงานได้ (ม.) 7.79 9.92
(A) Platform height maximum (m)   (A) ความสูงของพื้นกระเช้า (ม.) 5.79 7.92
(B) Platform height stowed (m)    (B) ความสูงของพื้นกระเช้าขณะพับเก็บ (ม.)   1 1.16
( E) Height - Stowed (m)        Fixed Rails (E) ความสูง ขณะพับเก็บ (ม.) รางคงที่ 2 2.26
Rails Folded รางพับ - 1.91
(F) Length (m)          Stowed  (F) ความยาว (ม.) ขณะพับเก็บ 1.83 2.26 /2.44
Extended  รวมส่วนที่ยืดขยาย 2.74 1.91 /3.33
(G) Width (m)      (G) ความกว้าง (ม.) 0.76 0.81
Lift Capacity (kg) Total  น้ำหนักที่รับได้ (กก.) ทั้งหมด 227 227
Extension Deck ส่วนที่ยืดขยาย 113 113
Power source      พลังงานที่ใช้        24 V DC
Batteries
24 V DC
Batteries
Weight (kg)      น้ำหนักรถ (กก.)       1,498 2,002