รถกระเช้าขากรรไกร 9.7

* สามารถยืดออกไปได้จนสุด

* Platform สามารถขยายได้อีกประมาณ 1 เมตร

* สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยไฟฟ้า 220 V

* สามารถควบคุมการทำงานได้ ทั้งด้านบน (Platform) และด้านล่าง

แชร์Code       รหัส 781752
Commodity    ชื่อเครื่องจักร Scissor Lift 9.7 B
Manufacturer    ผู้ผลิต Genie JLG
Model      รุ่น GS3246 3246ES
Working height maximum (m)  ระดับความสูงที่ทำงานได้ (ม.) 11.75 11.68
(A) Platform height maximum (m)  (A) ความสูงของพื้นกระเช้า (ม.) 9.75 9.68
(B) Platform height stowed (m)  (B) ความสูงของพื้นกระเช้าขณะพับเก็บ (ม.)   1.29 1.26
( E) Height - Stowed (m)       Fixed Rails  (E) ความสูง ขณะพับเก็บ (ม.) รางคงที่  2.39 2.36
Rails Folded  รางพับ  1.8 1.96
(F) Length (m)        Stowed  (F) ความยาว (ม.) ขณะพับเก็บ 2.41 2.5
Extended    รวมส่วนที่ยืดขยาย 3.31 3.77
(G) Width (m)  (G) ความกว้าง (ม.) 1.17 2.5
Lift Capacity (kg) Total  น้ำหนักที่รับได้ (กก.) ทั้งหมด  318 454
Extension Deck     ส่วนที่ยืดขยาย 113 113
Power source  พลังงานที่ใช้      24 V DC  Batteries 24 V DC  Batteries
Weight (kg)   น้ำหนักรถ (กก.)      2,364 2,243