รถกระเช้าขากรรไกร 13 ม.

แชร์Code   รหัส   781750 781751
Commodity   ชื่อเครื่องจักร   Scissor Lift 13 D Scissor Lift 16 D
Manufacturer  ผู้ผลิต   Genie Genie
Model   รุ่น   GS4390 GS5390
Working height maximum (m)  ระยะความสูงที่ทำงานได้ (ม.)  15.11 18.15
(A) Platform height maximum (m) (A) ความสูงของพื้นกระเช้า (ม.)  13.11 16.15
(B) Platform height stowed (m)  (B) ความสูงของพื้นกระเช้าขณะพับเก็บ (ม.) 1.80 2.02
(C ) Platform Length  (m)   Outside (C ) ความยาวของพื้นกระเช้า (ม.)   ขณะพับเก็บ 3.98 3.98
Extended รวมส่วนที่ยืดขยาย 5.34 5.34
( H) Height - Stowed (m)   Fixed Rails (H) ความสูง ขณะพับเก็บ (ม.)   รางคงที่ 2.93 3.15
Rails Folded รางพับ 2.25 2.47
(I) Length (m)    Stowed (I) ความยาว (ม.)    ขณะพับเก็บ 3.94 4.88
Extended รวมส่วนที่ยืดขยาย 5.40 5.40
(G) Platform Width (m)  (G) ความกว้างของพื้นกระเช้า (ม.)  1.83 1.83
(J) Width (m)   (J) ความกว้าง (ม.)   2.29 2.29
Lift Capacity (kg)   Total น้ำหนักที่รับได้ (กก.)   ทั้งหมด 680 680
Extension Deck ส่วนที่ยืดขยาย 227 227
Fuel Tank Capacity (L)  ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)  113.6 (Diesel) 113.6 (Diesel)
Weight (kg)   น้ำหนักรถ (กก.)   5,220 7,537