เครื่องเลื่อยท่อ

แชร์รหัส / CODE 782237 782219
ชือเครื่องจักร / COMMODITY Hyper Saw Hyper Saw 2-14"
ผู้ผลิต / MANUFACTURE REX ASADA Asada
รุ่น / MODEL XS150S 200SP PS380S HSS Saw blade type
ความสามารถ / Cutting Capacity (mm) 216 15-200 50-380
(inch)   1/2" - 8 14-Feb
(A) 50-200 15-200 50-350
แรงดันไฟฟ้า / Moter Voltage 1ph 220V 1ph 220V 1ph 220V 
Stroke Length (mm) 26 26 57
มอเตอร์ / Motor Output 1.2kw 1.05kw 1.05kw
ขนาด (มม.) / Dimensions (mm) L   493 665
W   90 301
H   85 261
น้ำหนัก / Weight 4 kg 5.3 kg 18 kg