รถกระเช้าหักศอก ความสูง 9.14 & 9.6 ม.

แชร์Code รหัส 781767 781756
Commodity ชื่อเครื่องจักร Articulating Boom Lift 9.14 E Articulating Boom Lift 9.6 BE
Manufacturer ผู้ผลิต JLG Genie
Model รุ่น E300AJ Z32/22 BE
Working Height maximum (m) ระยะความสูงที่ทำงานได้ (ม.) 11.14 11.4
Platform height maximum (m)        ความสูงของพื้นกระเช้า (ม.) 9.14 9.60
Horizontal Reach maximum (m)        ระยะสูงสุดที่ยืดออกไปได้ในแนวนอน (ม.) 6.1 6.80
(A)  Platform Width (m) (A) ความกว้างพื้นกระเช้า (ม.) 0.76 0.76
(B) Platform Length (m) (B) ความยาวพื้นกระเช้า (ม.) 1.22 1.42
(C) Height-stowed (m)   (C) ความสูงเมื่อพับกระเช้า (ม.)  2.00 2.00
(D) Length-Stowed (m)   (D) ความยาวเมื่อพับกระเช้า (ม.) 5.49 5.60
(G) Width (m) (G) ความกว้าง (ม.) 1.22 1.70
Lift Capacity (kg)    น้ำหนักที่รับได้ (กก.) 227 227
Power Source      พลังงานที่ใช้ 48V DC Battery 48V DC Battery
Fuel Tank Capacity (L) ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) - 35.2
Weight (kg) น้ำหนักรถ (กก.) 6,985 (7,166) 5,443