รถกระเช้าหักศอก ความสูง 18.3 ม.

-  แขนกระเช้ายืดและงอด้วย jib 1.8 ม.

- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Parallel Link

- สามารถเคลื่อนที่ได้ขณะยกกระเช้าขึ้น

แชร์Code รหัส 781761 781762 781768
Commodity ชื่อเครื่องจักร Articulating Boom Lift 18.3 D Articulating Boom Lift
18.3 BE
Articulating Boom Lift 18.3 E
Manufacturer ผู้ผลิต Genie Genie JLG JLG
Model รุ่น Z-60/34 Z62/40 M600JP E600JP
Maximum Working Height (m) ระยะความสูงที่ทำงานได้ (ม.) 20.39 20.87 20.36 20.39
Maximum Platform height (m) ความสูงของพื้นกระเช้า (ม.) 18.39 18.87 18.36 18.39
Horizontal reach maximum (m) ระยะสูงสุดที่ยืดออกไปได้ในแนวนอน (ม.) 11.05 12.47 13.18 13.54
(A) Platform Width (m) (A) ความกว้างพื้นกระเช้า (ม.) 0.76 0.91 / 0.76 0.76 0.76
(B) Platform Length (m) (B) ความยาวพื้นกระเช้า (ม.) 1.83 2.44 / 1.83 1.83 1.83
(C) Height - stowed (m) (C) ความสูงเมื่อพับกระเช้า (ม.)  2.69 2.56 2.54 2.54
(D) Length - Stowed (m) (D) ความยาวเมื่อพับกระเช้า (ม.) 8.15 9.25 9.37 10.16
( E) Width (m) (E) ความกว้าง (ม.) 2.46 2.49 2.41 2.41
Lift Capacity (kg) น้ำหนักที่รับได้ (กก.) 227 227 230 227
Power Source พลังงานที่ใช้ Diesel Diesel
Gasoline
Battery & Diesel Battery
Fuel Tank Capacity (L) ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) 75.7 132.5 49.21 -
Weight (kg) น้ำหนักรถ (กก.) 10,215 9,934 7,031 7,144