เครื่องเจาะสว่านฐานแม่เหล็ก LO3550

แชร์รหัส / CODE 785376
ชื่อเครื่องจักร / COMMODITY Atra Ace LO3550
ผู้ผลิต / MANUFACTURER Nitto
รุ่น / MODEL LO-3550
พลังงานที่ใข้ / POWER SOURCE 1ph 220-240V
ความถี่ (เฮิร์ซ) / FREQUENCY (Hz) 50/60
ELECTRIC DRILL กำลังไฟ (วัตต์) / RATED POWER CONSUMPTION (W) 800
อัตรากระแสไฟ / RATED CURRENT (A) 3.3
พลังงานแม่เหล็กที่ใช้ (วัตต์) / MAGNET POWER CONSUMPTION (W) 35
ความสามารถในการเจาะ / DRILLING CAPACITY ONE-TOUCH TYPE JETBROACH HOLE DIA. -
PLATE THICKNESS -
ONE-TOUCH TYPE HI-BROACH HOLE DIA. 11.5 to 13.5mm
PLATE THICKNESS 6 to 20 mm
แรงยึดติดแม่เหล็ก / MAGNET HOLDING POWER (kN) 6
ขนาดแม่เหล็ก / MAGNET SIZE (mm) 65 x 145
ขนาดเครื่อง / DIM. (mm) 65 x 316 x 320 x (280)
น้ำหนัก / Weight (kg) 9