อุปกรณ์เสริมของรถยก/คุณสมบัติเพิ่มเติม

แชร์Full free
ความสามารถพิเศษ    
งาจะยกขึ้นจนถึงจุดสูงสุดของเสาตอนที่ 1  ต่อจากนั้นเสาตอนที่ 2  จะยกขึ้นพร้อมกับงาด้วย 
ดังนั้น เสาจะไม่ได้ยกขึ้นไปสูงจนชนเพดาน สามารถรองรับการทำงานทั้งในสถานที่่มีเพดานต่ำ 

เหมาะสำหรับ  
งานยกของไปวางกองซ้อนกันจนถึงเพดาน

อธิบายภาพ    
1. เริ่มจากส่วนที่เป็นงาจะยกขึ้น   
2. จากนั้น เสาตอนที่ 2   จะยกขึ้นพร้อมกับงาSide Shifter

ความสามารถในการขยับซ้ายขวาเพื่อกำหนดตำแหน่ง  
ที่จะวางสิ่งของโดยไม่ต้องถอยรถเข้า-ออกใหม่  
Allow the load carried to be moved to the left and the right
for posisioning loads on racking without moving back the truck


High mastFork ExtensionWhite tire