รถเอนกประสงค์
แชร์รหัส / Code  782370
ชื่อเครื่องจักร / Commodity  Portable Board Carrier
ผู้ผลิต / Manufacturer  Nippon Venry
รุ่น / Model  RS-300kg
น้ำหนักที่ยกได้สูงสุด (กก.) / Lifting Capacity (kg)  300
Caster Diameter (mm) / เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อ(มม.)  250Ø
Caster Width (mm) / ความกว้างของล้อ (มม.)  75
Support Caster Diameter (mm) / เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อเสริม (ล้อหน้า) (มม.)  100Ø
Caster type / ชนิดของล้อ   No-Punk Tire /ยางตัน
Dimension (mm) ขนาด(มม.)     Overall Length / ความยาว  860
Overall Width / ความกว้าง 750
Overall Height / ความสูงทั้งหมด 910
Platform height from ground / ความสูงแท่นวางจากพื้น 210
Platform width/ความกว้างของแท่นวาง 350
น้ำหนักเครื่อง (กก.) / Weight (kg) 30