เครนอเนกประสงค์ 1ตัน

แชร์รหัส / Code 781480
ชื่อเครื่องจักร / Commodity Multi crane 1t
ผู้ผลิต / Manufacturer Super Tools
รุ่น / Model SMC1000
น้ำหนักที่ยกได้สูงสุด (กก.) / Lifting Capacity (kg) 1,000
ความสูงที่ยกได้สูงสุด (มม.) / Lifting Height (mm) 2,000
Dimension (mm) ขนาด(มม.)         A: Base Length/ ความยาวของฐาน 1,840
B: Base Length/ ความยาวของฐาน 2,065
C: Base Width(from wheel) /ความกว้างของฐาน(จากกึ่งกลางล้อ) 985
D: Base Width/ ความกว้างของฐาน 1181
E: Base height/ ความสูงของฐาน 1380
F: Wheel height/ความสูงของล้อ 110
G: Stowed height / ความสูงขณะพับ 1882
W: Stowed Width/ ความกว้างขณะพับ 785
H: Arm height / ความสูงของแขน 2235
ระดับเครน / Arm Stage  ปรับได้ 3 ระดับ
น้ำหนักเครื่อง (กก.) / Weight (kg) 190