คชสาร พญาช้างเผือก สนามบินสุวรรณภูมิ

2021-06-08 09:24:23 | 3869 ดู

งานประติมากรรมชิ้นแรก สัตว์สัญลักษณ์แห่งชนชาติ พญาช้างเผือก ทำด้วยสเตนเลสแผ่น สานด้วยมือศิลปิน ขนาดความสูง 7 เมตร และ 5 เมตร เดินทางมาถึงอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว เมื่อวันที่ 27 พ.ย.62 เวลา 09.00 น.