เครื่องปั่นไฟ 5.5 ~60 kVA

แชร์CODE 782107 781640 781665 781650 781600
COMMODITY 5.5kVA Generator 1ph 220V 10.5/13KVA Generator 20/25KVA Generator 37/45KVA Generator 50/60KVA Generator SS
MANUFACTURER Urogen Denyo Denyo Denyo Denyo
MODEL DG6LN DCA-13ESK-DA DCA-25ESK-DA DCA-45ESI DCA-60ESI2
ความถี่ / Frequency (Hz) 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60
Output (KVA) 5 6 11 13 20 25 37 45 50 60
Voltage (V) 220 220 240 200 220 200/400 220/440 200/400 220/440
Current (A) Average 18.2  / Max  22 30 34 58 66 53.4/107 59.0/118 72.2/144 78.7/157
Power Factor (%) - 80 80 80 80
Single Phase Terminal (kw) Nothing Nothing Nothing Nothing Nothing
Fuel Type Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Fuel Tank Capacity (L) 15 62 62 100 125
Fuel Consumption (L/Hr)     50%/75% - 1.8/2.4 2.3/2.9 2.9/3.9 3.9/4.9 4.7/6.7 6.0/8.5 6.1/8.7 7.5/10.7
Dimensions  W*D*H (mm) 530*920*705 1,390*650*900 1,540*650*900 1,900*880*1,250 2,200*880*1,250
Dry Weight (kg) 160 503 591 1,040 1,180
Operating Weight (kg) - 571 664 1,300 1,320
Lw Sound Power Level (dB) Sound proof 86 90 89 92
Sound Level 7m dB (A) - 58 61 62 64 60 62 61 64
Engine (HP) 10 (406 CC) - - - -