เครื่องปั่นไฟ 100 ~ 220 kVA

แชร์CODE 781670 781671 781672 781673
COMMODITY 80/100KVA Generator 100/125KVA Generator 125/150 KVA Generator 200/220 KVA Generator
MANUFACTURE Denyo Denyo Denyo Denyo
MODEL DCA-100ESI DCA-125SPK3 DCA-150ESK DCA-220SPK3
Frequency (Hz) 50 60 50 60 50 60 50 60
Output (KVA) 80 100 100 125 125 150 200 220
Voltage (V) 200/400 220/440 200/400 220/440 200/400 220/440 200/400 220/440
Current (A) 231/115 262/131 289/144 328/164 361/180 394/197 577/289 577/289
Power Factor (%) 80 80 80 80
Single Phase Terminal (kw) Nothing Nothing Nothing Nothing
Fuel Type Diesel Diesel Diesel Diesel
Fuel Tank Capacity (L) 225 250 250 380
Fuel Consumption (L/Hr)     50%/75% 9.6/13.5 12.4/17.4 11,4/15.5 14.8/20.1 14.1/20.6 17.3/25.0 22.4/32.0 26.0/36.0
Dimentions  W*D*H (mm) 2,750*1,050*1,350 3,000*1,080*1,500 3,210*1,080*1,500 3,650*1,300*3,670
Dry Weight (kg) 1,730 2,120 2,390 3,670
Operating Weight (kg) 1,970 2,400 2,670 3,770
Lw Sound Power Level (dB) 89 93 95 96
Sound Level 7m dB (A) 59 61 63 66 62 65 63 65