ประกาศย้ายที่ทำการใหม่ สาขาระยอง

2020-04-24 08:46:27 | 4829 ดู

บริษัท เร้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์แจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ จะย้ายที่ทำการสาขาระยองไปยังที่แห่งใหม่ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

276/844 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 21140  โทร. 038-959-343 โทรสาร. 038-959-344

เพื่อให้การติดต่อประสานงาน และการดำเนินการในด้านต่างๆ มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น  โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เราพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการอันเป็นที่น่าพึงพอใจสูงสุด ขอขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างดีแก่เรามาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจในการใช้บริการในโอกาสต่อไป