เครื่องกวาดพื้น

แชร์รหัส / Code 782210
ชื่อเครื่องจักร / Commodity Hand Sweeper Hand Sweeper
ผู้ผลิต / Manufacturer EXEN SUIDEN
รุ่น / Model ES-2R ST-651
ความจุ / Capacity (m2/h) 2,500 2,275
ความจุถังเก็บฝุ่น (ลิตร) / Dust case capacity (L) 20 7
ระยะกวาดกว้าง (มม.) / Sweeping width (mm) 460 650
ขนาด (มม.) / Dimension (mm) L / ยาว 740 2275
W / กว้าง 700 780
H /สูง 305 960
น้ำหนัก (กก.) / Net Weight (kg) 27 21