ชั้นวางเหล็ก

แชร์รหัส /Code 782705
ชื่อเครื่องจักร / Commodity Nesting Rack
รุ่น / Model ST-1112
ขนาดด้านนอก (มม.) / Dimensions - Outside (mm) ก W 1,350
ย L 1,215
ส H 1,745
ขนาดด้านใน (มม.) / Dimensions - Inside (mm) ก W 1,250
ย L 1,150
ส H 1,510
น้ำหนัก (กก.) / Weight (kg) 67.5
รับน้ำหนักได้สูงสุด (กก.) / Maximum Load (kg) 1,000
Stack 4 units
Pallet W x L 1,100 x 1,100รหัส / Code ชื่อเครื่องจักร / Commodity
782707 Nesting Rack Top