แอร์เคลื่อนที่เฉพาะจุด 5HP

แชร์รหัส / Code 782405
ชื่อเครื่องจักร / Commodity Spot Cooler 5HP All-Weather
ผู้ผลิต / Manufacturer Denso
รุ่น / Model 50H-K
พลังงานที่ใช้ / Power source  3ph / 220V
Cooling Capacity (kw) 16 (13,800)
ขนาด (มม.) / Dimensions (mm) WxLxH 800 x 1,250 x 1,037
น้ำหนัก (กก.) / Weight (kg) 200
Power Consumption (kW) 5.5
Consumption current (A) 19
Minimum Running Current (A) 115
Compressor Outout (kW) 3.75
Evaporator-Airflow m/h (outside Static Pressure mm Aq) 2,300
Temperature Rating  20⁰C:50% - 45⁰C:50%
Remark Step down Transformer 10kVA is necessary