บอลลูนไลท์ส่องสว่างพร้อมขาตั้ง

แชร์รหัส / Code 782015 782016
ชื่อเครื่องจักร   / Commodity Balloon Light Work-Stand   Type Balloon Light 1kW   Work-stand type
ผู้ผลิต   / Manufacturer Yanmar Yuang Light
รุ่น /   Model LB442BW-3 Maxi 960w Omni
พลังงานที่ใช้   / Power Source 1Ph 220V 1ph 220V
ไฟ / Lamp ประเภท / Type Metal Halide 400W x 1 LED 960W
กระแสไฟ / Current (A) 4.5 5.3/10.6
Total Luminous Flux (Lm) 34,000 65,000/ 130,000
อุณหภูมิขณะทำงาน/Temperature (℃) -5~40 -
เส้นผ่านศูนย์กลาง /Diameter (cm) 87 910
ขนาด   (มม.) / Dimensions (mm) 1st Step   Operating (L x W x H) 1,330 x 1,575 x 1,860~2,770 1740 x 4300
2nd Step Operating (L x W x H) 1,135 x 1,325 x 2,245~3,155
น้ำหนัก   (กก.) / Weight (kg) Lamp 6.8 17.5
Tripod 7.7 19.5
Storage case 0.6 -
ความสูง   (ม.) / Max height (m) 3.1 4.3
น้ำหนักรวม   / Total Weight (kg) 15.1 37
Suitable   Generator Output 450w over -