รถกระเช้าเสาตรง 7.9 & 9.9 m

- เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่แคบและมีสิ่งกีดขวาง

- ขอบเขตการทำงานหลากหลายด้วยการควบคุมที่ง่าย

- Turnable หมุนรอบ 360 (ไม่ต่อเนื่อง)

- สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยไฟฟ้า

แชร์Code รหัส 781765 781766
Commodity ชื่อเครื่องจักร Mast Boom 7.9 BN Mast Boom 9.9 B
Manufacturer ผู้ผลิต JLG
Model รุ่น E26MJ E33MJ
Maximum Working Height (m) ความสูงที่ทำงานได้ (ม.) 9.7 11.7
Maximum Platform height (m) ความสูงของพื้นกระเช้า (ม.) 7.92 9.98
Platform (m) Length  พื้นกระเช้า (ม.)    ความยาว 0.7 0.7
Width   ความกว้าง 0.9 1.1
(A) Height - stowed (m) (A) ความสูงขณะพับกระเช้า (ม.)  1.99 1,99
(D) Length - Stowed (m) (D) ความยาวขณะพับกระเช้า (ม.) 2.9 3.85
Width (m) ความกว้าง (ม.) 0.99 1.2
Horizontal Outreach (m) ระยะที่ยื่นออกไปได้ในแนวราบ (ม.) 2.74 4.4
Power source พลังงานที่ใช้ 24V Battery 24V Battery
Lift Capacity (kg) น้ำหนักที่รับได้ (กก.) 227 227
Weight (kg) น้ำหนักรถ (กก.) 3,500 5,250