รถกระเช้าบูมตรง 18 ม.

แชร์Code รหัส 781762 781768 781771
Commodity ชื่อเครื่องจักร Telescopic Boom  
18.3 BE
Telescopic Boom 18.3 E Telescopic Boom 18 DW
Manufacturer ผู้ผลิต JLG JLG Genie
Model รุ่น M600 / M600J / M600JP E600 / E600J / E600JP S60
Maximum Working Height (m) ระยะความสูงที่ทำงานได้ (ม.) 20.36 20.39 20.3
Maximum Platform height (m) ความสูงของพื้นกระเช้า (ม.) 18.36 18.39 18.3
Maximum Horizontal reach (m) ระยะสูงสุดที่ยืดออกไปได้ในแนวนอน (ม.) 13.18 13.54 15.48
(A) Platform Width (m) (A) ความกว้างพื้นกระเช้า (ม.) 0.76 0.76 0.91
(B) Platform Length (m) (B) ความยาวพื้นกระเช้า (ม.) 1.83 1.83 2.44
(C) Height - stowed (m) (C) ความสูงเมื่อพับกระเช้า (ม.) 2.54 2.54 2.72
(D) Length - Stowed (m) (D) ความยาวเมื่อพับกระเช้า (ม.) 9.37 10.16 8.51
(E) Width (m) (E) ความกว้าง (ม.) 2.41 2.41 2.49
Lift Capacity (kg) น้ำหนักที่รับได้สูงสุด (กก.) 230 227 227
Power source      พลังงานที่ใช้ Battery & Diesel Battery Diesel Engine
Fuel Tank Capacity (L) ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) 49.21 - 132
Weight (kg) น้ำหนักรถ (กก.) 7,031 7,144 9,385