รถกระเช้าบูมตรง 24 ~ 26 ม.

แชร์Code รหัส 781773 781774
Commodity ชื่อเครื่องจักร Telescopic Boom 24 D Telescopic Boom 26 D
Manufacturer ผู้ผลิต JLG JLG
Model รุ่น 800S 860SJ
Maximum Working Height (m) ระยะความสูงที่ทำงานได้ (ม.) 26.38 28.21
Maximum Platform height (m) ความสูงของพื้นกระเช้า (ม.) 24.38 26.21
Maximum Horizontal reach (m) ระยะสูงสุดที่ยืดออกไปได้ในแนวนอน (ม.) 21.64 22.86
(A) Platform Width (m) (A) ความกว้างพื้นกระเช้า (ม.) 0.91 0.91
(B) Platform Length (m) (B) ความยาวพื้นกระเช้า (ม.) 2.44 2.44
(C) Height - stowed (m) (C) ความสูงเมื่อพับกระเช้า (ม.) 3.02 3.05
(D) Length - Stowed (m) (D) ความยาวเมื่อพับกระเช้า (ม.) 11.35 12.19
(E) Width (m) (E) ความกว้าง (ม.) 2.49 2.49
Lift Capacity (kg) น้ำหนักที่รับได้สูงสุด (กก.) 226 230
Power source      พลังงานที่ใช้ Diesel Diesel
Fuel Tank Capacity (L) ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) 117 117
Weight (kg) น้ำหนักรถ (กก.) 15,060 16,511