บันไดทรงเอแบบกว้าง

แชร์รหัส/ Code 782646
ชื่อเครื่องจักร/Commodity Wide Stepladder 1800
ผู้ผลิต/Manufacturer ALINCO Nakao
รุ่น/Model CSR180WF SKY-18-4
ความสูงจากพื้น (มม.) /Platform Height (mm) 1,417 ~ 1,777 1,460~1,820
ขนาดของพื้นที่บนบันได(มม.) / Platform area usable Dimensions (mm) D 500 520
W 1,680 1,560
ขนาดฐาน (มม.) / Grounding
Dimensions (mm)
D 767 ~ 832 799~865
W 2,510 ~ 2,703 2,654~2,882
Pitch (mm) 25 -
รับน้ำหนักได้ / Allowable Load (kN/kg) 1.47 / 150 1.47 / 150
น้ำหนัก (กก.) / Weight (kg) 26.4 26.9