หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า 2-15KVA 380V 3-P

แชร์Code 782040 782040 782045 782045 782048 782049
Commodity 2KVA 2kVA 3kVA 3-P 380V 3KVA 3-P 380V 10KVA 3-P 380V 15kVA 3-P 380V
Manufacturer Nichido Stable Transformer Perfect Thai Electric
Model NTB-200D   TA1-003 PO-02 PO-02 -
Capacity (KVA) 2 2 3 3 10 15
Current (A) 20 5.8 8.7 8 26.5  
Input (V) 1ph 200V / 3ph 200V 3ph 380V 3 ph 380V 3 ph 380V 3 ph 380V 3 ph 380V
Output (V) Single-Phase 100/115V 3ph 200V 3ph 200V 3ph 200V 3ph 200V 3ph 200V
Output Outlet 2 1 1 1 1 1
Dimensions (mm) L 235 290 290 300 300 365
W 261 320 320 360 360 430
H 226 270 270 310 (*2) 310 (*2) 390
Weight (kg) 14 21 25 - - -

*1 "Three-Phases 220V" is also available.
*2 Height is not include wheel & stand.