รหัส / Code 782055 782191 782194 782193 782180
ชื่อสินค้า / Commodity 2" S-P 200V Pump 4" 11Kw Pump 3ph High Head  3" 1.5 Kw Pump  4" 3.7 Kw Pump 6" 11kw Pump 3ph
ผู้ผลิต / Manufacturer Tsurumi Tsurumi Tsurumi Tsurumi Tsurumi
รุ่น / Model HS2.4S KTZ411 KTZ 31.5 KTZ 43.7 KRS-D6
ขนาดท่อ / Discharge Bore (mm) 50 (2") 100 (4") 80 (3") 100 (4") 150 (6")
กำลังมอเตอร์ขาออก / Motor Output (kw) 0.4 11.0 1.5 3.7 11
กระแสไฟฟ้าเข้า / Input Voltage 1 ph 200V 3 ph 400V 3 ph 380V 3 ph 380V 3ph 380V
น้ำหนัก (กก.) / Dry Weight (kg) 10 133 30 62.5 158
สายไฟ (ม.) / Electric Wire (m) 5 20 8 8 8
* C.W.L.: Continuous Running Water Level 
Related  selling accessory : Sunny Hose