สายจี้ปูน Ø28-62

แชร์รห้ส / Code 782052 782053 782054 782077 782078 782079 782082
ชื่อสินค้า /  Commodity Concrete Vibrator Concrete Vibrator Concrete Vibrator Concrete Vibrator Concrete Vibrator Concrete Vibrator Concrete Vibrator
φ32 x 6m φ38 x 6m φ45 x 6m φ45 x 9m φ45 x 12m φ62 x 6m φ28 x 6m
ผู้ผลิต / Manufacturer Mikasa Anna
รุ่น / Model GH32S x 6m GS38 x 6m GS45 x 6m GS45x9m GS45x12m GS60 -
หัวจี้ / Vibration Head  เส้นผ่านศูนย์กลาง / Dia. (∅) 32 38 45 45 45 60 28
ความยาว(มม.) / Length (mm) 520 480 494        
สายยาง / Rubber Hose เส้นผ่านศูนย์กลาง / Dia. (∅) 31 31 30        
ความยาว(มม.) / Length (mm) 6 6 6 9 12 6 6
ความถี่ในการสั่น (รอบสั่นต่อนาที) / Vibration (Hz. [V.P.M.]) 150 - 208 [9,000 - 12,500]        
น้ำหนัก (กก.) / Weight (kg) 15.1 15.7 17.4        

รห้ส / Code 782050
ชื่อสินค้า /  Commodity Engine Power Unit 5HP
ผู้ผลิต / Manufacturer Mikasa
รุ่น / Model WGE-5LV
กำลังไฟ / Output (kW) 5.2
ขนาด (มม.) / Dimensions L x W x H (mm) 380 x 380 x 460
ความจุถังน้ำมัน / Fuel Tank Capacity (L) 4
น้ำหนัก (กก.) / Weight (kg) 25.5