ถาดรองน้ำมัน

แชร์CODE 781706 781707 781708 781709
COMMODITY Oil Receiver for 13-25KVA Oil Receiver for 45-60KVA Oil Receiver 100-150KVA Oil Receiver for 220kVA
MANUFACTURER Rent Rent Rent Rent
H (1) 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
H (2) 120 mm 120 mm 150 mm 150 mm
W 900 mm 1,150 mm 1,300 mm 1,500 mm
L 1,750 mm 2,440 mm 3,500 mm 3,950 mm