เครนแมงมุม 2.9ตัน

แชร์
■ Option

Code 783210 Power Cord for Mini-Crawler Crane 2.9t 10m
รหัส / Code 781457 781459
ชื่อเครื่องจักร / Commodity Mini Crawler Crane 2.9t Gasoline Mini Crawler Crane 2.9t Diesel
ผั้ผลิต / Manufacturer UNIC UNIC
รุ่น / Model UR-W295CMRS URW295C1A
ประเภท / Type Electric Motor & Gasoline Engne Electric Motor & Diesel Engne
ความสามารถในการยกสูงสุด x  รัศมีการยก / Maximum Lifting Load x Working Radius 2,930 kg x 1.4 m 2,930 kg x 1.4 m
รัศมีการยกสูงสุด (ม.) / Maximum Working Radius (m) 0.45 ~ 8.41 0.45 ~ 8.41
ความสูงตะขอยกเหนือพื้นสูงสุด (ม.) / Hook Height Above Ground Level (m) Max.  8.8 Max.  8.8
ความลึกของตะขอเมื่ออยู่ระดับต่ำกว่าพื้น (ม.) / Hook Height Below Ground Level (m) Max.  11.7 Max. 11.5
ความยาวบูม (ม.) / Boom Length (m) Min.  2.53 ~ Max.  8.65 Min.  2.7 ~ Max.  8.65
ความเร็วในการขยายบูม / Boom Extending Speed เครื่องยนต์ / Engine 6.12m / 20.0 sec. 5.95m / 21 sec.
มอเตอร์ / Electric Motor (50Hz) 6.12m / 34.0 sec. 5.95m / 33 sec.
จำนวนท่อนของบูม / Boom Sections 5 5
การยกบูมขึ้น (ขนาดมุม/ความเร็ว) / Boom Raising (Angle/Speed) เครื่องยนต์ / Engine 0° ~ 78° / 11.0 sec. 0° ~ 78° / 12.0 sec.
มอเตอร์ / Electric Motor (50Hz) 0° ~ 78° / 18.0 sec. 0° ~ 78° / 18.0 sec.
ความเร็วของตะขอ/ Hook Speed (4 Part Line) เครื่องยนต์ / Engine 10m /min at 4th Layer 10m /min at 4th Layer
มอเตอร์ / Electric Motor (50Hz) 5.5m / min at 4th Layer 5.5m / min at 4th Layer
การหมุน / Swing Rotation 360 องศา หมุนขวาไปซ้ายต่อเนื่อง / 360° Continuous Rotation (Right or Left) Non Stop  360 องศา หมุนขวาไปซ้ายต่อเนื่อง / 360° Continuous Rotation (Right or Left) Non Stop 
ความเร็วในการหมุน / Swing Speed (rpm) 1.5 1.5
ขาค้ำ / Outriggers Double Acting Hydraulic Cylinders

 

with Pilot Operated Check Valves 
Double Acting Hydraulic Cylinders

 

with Pilot Operated Check Valves 
ถังน้ำมัน / Fuel Tank (L) 10 (Gasoline) 10 (Diesel)
ขนาด (มม.) / Dimensions (mm) ความกว้าง / Width ① 600 600
ความสูง / Height ② 1,430 1,450
ความยาว / Length ③ 2,690 2,905
ขนาดเมื่อกางขาค้ำ / Dimentions

 

Outriggers Position (mm)
ด้านหน้า / Front 3,935 -
ด้านหลัง / Back 3,910 -
ความยาว / Length 3,885 -
องศาการไต่ความชัน / Gradeability 20° 20°
น้ำหนัก (กก.) / Weight (kg) 1,980 2,090

Mini Crawler Crane 2.9t Gasoline Rated Loads

Boom Retracted ①+②                                    
Working Radius (m) ~1.4 1.8 2 2.5 3 3.5 3.83
Outrigger Extended to Maximum (t) 2.93 2.28 2.08 1.68 1.33 1.03 0.93
Outrigger Extended not to Maximum (t) 2.03 1.48 1.13 0.68 0.52 0.38 0.28
Boom Retracted ①+②+③                                  
Working Radius (m) ~2.9 3 3.5 4 4.5 5 5.37
Outrigger Extended to Maximum (t) 1.38 1.28 1.03 0.83 0.68 0.55 0.46
Outrigger Extended not to Maximum (t) 0.56 0.53 0.41 0.31 0.25 0.19 0.15
Boom Retracted ①+②+③+④                                
Working Radius (m) ~3.8 4 4.5 5 5.5 6 6.89
Outrigger Extended to Maximum (t) 0.88 0.78 0.63 0.53 0.45 0.39 0.3
Outrigger Extended not to Maximum (t) 0.37 0.33 0.28 0.22 0.17 0.13 0.09
Boom Retracted ①+②+③+④+⑤                                
Working Radius (m) ~4.1 4.5 5 5.5 6 7 8.41
Outrigger Extended to Maximum (t) 0.58 0.48 0.4 0.34 0.3 0.23 0.16
Outrigger Extended not to Maximum (t) 0.32 0.28 0.23 0.19 0.16 0.1 0.06

Mini Crawler Crane 2.9t Diesel Rated Loads

 
~1.4 1.8 2 2.5 3 3.5 3.83
2.9 2.25 2.05 1.65 1.3 1.0 0.9
2.0 1.45 1.1 0.65 0.49 0.35 0.25
 
~2.9 3 3.5 4 4.5 5 5.37
1.35 1.25 1.0 0.8 0.65 0.52 0.43
0.53 0.5 0.38 0.28 0.22 0.16 0.12
 
~3.8 4 4.5 5 5.5 6 6.89
0.85 0.75 0.6 0.5 0.42 0.36 0.27
0.34 0.3 0.25 0.19 0.14 0.1 0.06
 
~4.1 4.5 5 5.5 6 7 8.41
0.55 0.45 0.37 0.31 0.27 0.2 0.13
0.29 0.25 0.2 0.16 0.13 0.07 0.03