รถยกสูง 1t/1.5 - 1.9m

แชร์รหัส / Code       781471 781470
ชื่อเครื่องจักร / Commodity   High Lift 1t / 1.5t High Lift 1t / 1.9t
ผู้ผลิต / Manufacturer    Okudaya Jumbo
รุ่น / Model       PL-H1000-15 SK10-1900
น้ำหนักที่ยกได้สูงสุด (กก.) / Lifting Capacity (kg) 1,000 1,000
A : ความสูงที่ยกได้ / Lifting Height (mm) 1,500 1,900
H : ความสูงตัวเครื่อง / Overall Height (mm) 1,950 2,285
F : ความยาวทั้งหมด / Overall Length (mm) 1,510 1,465
G : ความกว้าง / Overall Width (mm) 855 1,080
A1 : ระยะที่งาต่ำสุดจากพื้น / Lowest Position of Fork (mm) 80 85
B : ความยาวของงา / Fork Length (mm) 800 800
D : ความกว้างของงา(ด้านนอก) / Fork Width outside (mm) 270~725 125
น้ำหนักเครื่อง (กก.) / Weight (kg) 248 270