รอกวิ่ง 1-5t

แชร์รหัส / Code      782840 782841 782842 782843
ชื่อเครื่องจักร / Commodity      Plain Trolley 1t Plain Trolley 2t Plain Trolley 3t Plain Trolley 5t
ผู้ผลิต / Manufacturer      KITO KITO KITO KITO
รุ่น / Model      TS2-886 TS2-897 TS2-484 TSP-050
น้ำหนักที่ยกได้สูงสุด / Lift Capacity (kg)     1000 2000 3000 5000
ความสามารถในการปรับความกว้างของราง / Rail Width Adjustability (mm) 58 ~ 127 82 ~ 153 82 ~ 157 100 ~ 204
รัศมีความโค้งแคบที่สุด (มม.) / Min. Radius for Curve (mm) 1,300 1,500 1,700 2,300
น้ำหนัก / Weight (kg)      8 14 23 50