รอกสลิงไฟฟ้าแบบแขวน 180kg

แชร์รหัส / Code 782258
ชื่อเครื่องจักร / Commodity Baby Hoist 180kg
ผู้ผลิต / Manufacturer Toyo Koken K.K.
รุ่น / Model BH-830A
Lift Capacity (kg) / น้ำหนักที่ยกได้ ( กก. ) 180
Lifting speed /ความเร็วในการยก ( เมตร/นาที) สูง (ช่วงแรก/ช่วงท้าย) 10/14
ต่ำ (ช่วงแรก/ช่วงท้าย) 3.2/4.5
Sling Length (m) / ความยาวสลิง (ม.) 30
Motor (W) / มอเตอร์ ( W ) 600
Weight (kg) / น้ำหนัก ( กก. ) 18
Power Source / พลังงานที่ใช้ Single Phase
AC200-240V 50/60Hz