รอกโซ่มือโยก 0.8ตัน - 6.3ตัน

แชร์รหัส / Code       782290 782291 782292 782293
ชื่อเครื่องจักร / Commodity    Lever Block 0.8t Lever Block 1.6t Lever Block 3.2t Lever Block 6.3t
ผู้ผลิต / Manufacturer     KITO KITO KITO KITO
รุ่น / Model       LB008 LB016 LB032 LB063
น้ำหนักที่ยกได้ (ตัน) / Lift Capacity (t) 0.8 1.6 3.2 6.3
ความยาวโซ่ (ม.) / Standard Lift (m)   1.5 1.5 1.5 1.5
Chain Pull to Lift Full Road (N / kgf)   284 (29) 333 (34) 363 (37) 372 (38)
ขนาดโซ่ มม. / Load Chain Diameter (mm) x Chain Falls 5.6 x 1 7.1 x 1 10 x 1 10 x 2
Test Load (t)       1.2 2.4 4.8 7.9
ขนาด (มม.)  / Dimentions (mm) a 144 159 190 190
b 119 126 159 217
C 280 335 395 540
D 245 265 415 415
e 97 100 112 112
g 23.5 32 39 50
s 35.5 42.5 50 60
t 14 19 24.5 34
น้ำหนัก (กก.) / Weight (kg) 5.7 8 15 26