รอกไฟฟ้า 500kg - 2t (12-30m)

แชร์รหัส / Code  782263 782263 782265 782267
ชื่อเครื่องจักร / Commodity  Electric Chain Block 1t / 12m Electric Chain Block 1t / 30m Electric Chain Block 2t / 12m Electric Chain Block 2t / 16m
ผู้ผลิต / Manufacturer  KITO KITO KITO KITO
รุ่น / Model  ER2-010S ER2-010S ER2-02S ER2-020S
น้ำหนักที่ยกได้ (ตัน) / Lift Capacity (t) 1 1 2 2
ระยะยก (ม.) / Standard Lift (m) 12 30 12 16
Push Button Cord (m) 11 29 11 15
พลังงานที่ใช้ / Power Source 3Ph 380V 3Ph 380V 3Ph 380V 3Ph 380V
มอเตอร์ / Lifting Motor Output (kW) 1.8 1.8 3.5 3.5
Rating (% ED) 60 60 60 60
ความเร็วยก (ม./นาที) / Lifting Speed (m / min) 50Hz 7.1 7.1 7 7
60Hz 8.5 8.5 8.4 8.4
Load Chain Diameter (mm) x Chain Falls 7.7 x 1 7.7 x 1 10.2 x 1 10.2 x 1
Test Load (t) 1.25 1.25 2.5 2.5
ขนาด (มม.) / Dimensions (mm) C 430 430 590 590
D 550 550 630 630
a 598 598 703 703
b 376 376 427 427
d 291 291 347 347
e 307 307 356 356
f 335 335 384.5 384.5
g 31 31 39 39
h 129 129 160.5 160.5
i 118 118 137.5 137.5
น้ำหนัก (กก.) / Weight (kg) 66 90 111.4 120.6