แม่แรงยกข้าง

แชร์รหัส / Code              782300 782303 782305 7823010 782313
ชื่อเครื่องจักร / Commodity          Toe-Lift Jack 2t/5t Toe-Lift Jack 3t/6t w/Safety Valve Toe-Lift Jack 5t/10t Toe-Lift Jack 10t/20t Toe-Lift Jack 15t/30t
ผู้ผลิต / Manufacturer           Eagle Masada Eagle Masada Masada Masada Masada Eagle Masada
รุ่น / Model              MG-50 MHC-2T G-60 MHC-5RS MHC-5T MHC-10RS MHC-10T M-300 MHC-10T
ความสามารถรับน้ำหนัก (ตัน) / Lift Capacity (t) ปลายแบน / Toe 2 2 3 5 5 10 10 15 15
ส่วนหัว / Head 5 5 6 10 10 20 20 30 30
ขนาด (มม.) /Dimensions
(mm)
ปลายแบน / Toe ความสูงน้อยสุด / The Lowest Height : A 19 16 19 22 22 28 28 32 32
ช่วงชัก (มม.) / Lift Height (mm) 116 113 115 120 120 145 145 147 140
ความกว้าง / Width : B 65 65 65 75 75 100 100 110 110
ความยาว / Length :C 40 50 50 57 57 60 60 63 60
ส่วนหัว /Head ความสูงน้อยสุด / The Lowest Height 231 240 233 290 290 325 325 345 345
ความสูงสูงสุด /  The Highest Height 347 353 - 410 410 470 470 492 485
ฐาน /Bed ความกว้าง / Width :D 175 160 115 182 182 240 240 258 258
ความยาว / Length :D 215 227 236 262 262 290 290 262 321
น้ำหนัก (กก.) / Weight (kg) 12 12.3 13 18.8 18.8 36 36 49 53