ลิฟต์ยกของแรงดันลม

แชร์ชื่อเครื่องจักร ลิฟต์ยกของแรงดันลม
รหัสเครื่องจักร 781481
ผู้ผลิต Sanyo Kiki
รุ่น AGE56-12
น้ำหนักที่ยกได้เมื่อยกสูงไม่เกิน   3.8 ม. 150 กก.
น้ำหนักที่ยกได้เมื่อยกสูงเกิน   3.8 ม. 50 กก.
ความสูงที่ยกได้เป็นอย่างต่ำ 123 ซม.
ความสูงที่ยกได้สูงที่สุด 560 ซม.
น้ำหนักเครื่อง 36 กก.
พลังงานที่ใช้   (ใช้คู่กับ) เครื่องอัดลม
ระยะเวลาที่ใช้ในการยก 25-30 วินาที