รถขุด 7 ตันมือสอง

แชร์ชื่อเครื่องจักร / Commodity Backhoe 7t No. 7 Backhoe 7t No. 8 Backhoe 7t No. 9
ผู้ผลิต / Manufacturer KOBELCO KOBELCO KOBELCO
รุ่น / Model SK75UR-5 SK75UR-5 SK75UR-5
ปีที่ผลิต / Manufacture Year 2013 2013 2013
ชั่วโมงการใช้งาน / Hour Meter 4256 4477 3948
ราคา / Price 1,000,000 1,000,000 1,000,000

หากท่านมีความสนใจสามารถติดสอบถามเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่สาขาชลบุรี โทร. 033-048-248
หรือติดต่อทางมือถือ คุณละไม 099-289-2723 หรือ คุณนวรัตน์ 085-288-8744