แอร์เคลื่อนที่เฉพาะจุด 20HP

แชร์รหัส / Code 782408
ชื่อเครื่องจักร / Commodity Spot Cooler 20HP
ผู้ผลิต / Manufacturer EBARA
รุ่น / Model C20
พลังงานที่ใช้ / Power source  3ph 380V
ความถี่ / Frequency (Hz) 50/60
Cooling Capacity (kw) kW /h 62/75
kcal /h 53300 / 64500
Compressor Output (kW) 15
Fan (for Cooling) kW 2.2
Fan (for Exhausting) : x 2 kW 0.75
Size of Duct Nozzle (in & Out) mm Diameter approx. 300
Rated Current (A) 78/85
Stiking Current (A) 390/425
Generator Capacity (kVA) (Over) 90
Dimension WxLxH  (mm) 1820x1840x1790
Weight (estimated) kg 1000
Refrigerant R407C (HCFC)