พัดลมขนาดใหญ่ 220 - 380V

แชร์รหัส / Code 782509 782510
เครื่องจักร / Commodity Super Fan 220V Super Fan 380V
ผู้ผลิต / Manufacturer SLEX Onishi
รุ่น / Model CTF-60 SW-150B
อัตราการไหลของลม / Airflow  (m3/min)  240 320
กระแสไฟฟ้า / Power 1800w 1.5kw×4P
มอเตอร์ / Motor - AC 380V x 3φ x 50/60Hz
ขนาด (มม) /Dimensions (mm) 680 x 580 x 870 *ภาพประกอบ
น้ำหนัก (กก.) / Weight (kg) 69 67
เสียงรบกวน dB(A) / Noise dB(A) 77 77